Bouwtip.nl   HoutKrant.nl   Voedselwaakhond.nl

in samenwerking met OnTheWayToPlanetproof.nl

  

 HoutKrant.nl

ZeeuwseBabbelaar.nl

 Voedselwaakhond.nl ooknu.nl      ookditnog.nl     ookdit.nl       nunog.nl      

Gij zult niet doden  gijzultnietdoden.nl

 

De levensmiddelenbranche is niet vies van het gebruik van medicijnen in dagelijke voeding.

Zo zit er in Becel ProActiv plantensterolen die gevaarlijk zijn voor kleine kinderen en zwangere vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becel Pro Activ kreeg van Marcel Schuttelaar gewoon HetVinkje, dat nu verboden is.

Waarschijnlijk krijgt BecelProActiv het On The Way To Plant Proof keurmerk, dat een beetje als vervanger van HetVinkje gezien mag worden, omdat Marcel Schuttelaar bij SMK keurmerken actief is.

De Hartstichting is niet blij met de toevoeging van plantsterolen i.v.m. het gevaar voor gezonde kleine kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot oktober 2018 had de Zaanse Hoeve uit Duitsland gewoon HetVinkje van Marcel Schuttelaar.

Erger is nog de Friesche Vlag uit België met Hetvinkje, omdat SMK keurmerken nu een samenwerking heeft met Friesland Campina, zodat de Friesche Vlag uit België waarschijnlijk het Plant Proof keurmerk OnTheWayToPlanetProof krijgt.

Natuurlijk heb ik Onthewaytoplanetproof.nl vastgelegd om deze onzin aan te tonen.

 

Ook is de branche niet vies van het gebuiken van andermans namen.

Naast het misbruiken van de naam Kees  voor nep zuivel, misbruikt men ook de naam ALBERT in merkklasse 6, dat is METAAL.

Wat moet Albert Heijn met merkrechten op METAAL en BOUWMATERIALEN? Wat een sukkels.

Het enige dat men doet is het verzieken van de toekomst van een ieder die ALBERT heet. 

Voor de 5 klachten over de levensmiddelenbranche en "het vinkje" van Schuttelaar, klik hier

 

WoordMerkrecht naam ALBERT

 Expiration date

20-02-2021

Name and address of the holder

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam,
Nederland

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

Nederlandsch Octrooibureau ,
Anna van Buerenplein 21 a
2595 DA Den Haag
Nederland

Word mark

ALBERT

Class numbers and list of goods and services

Kl 1  Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden; elektrische energie.
Kl 2  Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars.
Kl 3  Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Kl 4  Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; gassen; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampenpitten.
Kl 5  Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
Kl 6  Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerwaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.
Kl 7  Machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen); landbouwmachines; broedmachines.
Kl 8  Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; blanke wapenen; scheerapparaten.
Kl 9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige en elektrische toestellen en instrumenten voor zover niet begrepen in andere klassen, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle-(inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens, computers; brandblusapparaten; telecommunicatie-apparatuur, apparatuur voor telefonie (met inbegrip van mobiele telefonie).
Kl 10  Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, - ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal.
Kl 11  Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel- , droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
Kl 12  Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.
Kl 14  Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.
Kl 16  Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 17  Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.
Kl 18  Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerwaren.
Kl 19  Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal.
Kl 20  Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 21  Kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden).
Kl 22  Touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen); vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic); ruwe vezelige textielmaterialen.
Kl 23  Garens en draden voor textielgebruik.
Kl 24  Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25  Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 26  Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen.
Kl 27  Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal.
Kl 28  Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten.
Kl 29  Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Kl 30  Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen, vruchtensausen; specerijen; ijs.
Kl 31  Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.
Kl 32  Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Kl 33  Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
Kl 34  Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.
Kl 35  Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke en commerciële bemiddeling en advisering met betrekking tot transacties aangaande van derden te betrekken diensten en goederen; administratieve verwerking en beheer van voornoemde transacties; administratieve verwerking en beheer van abonnementen alsmede bemiddeling met betrekking tot het afsluiten van abonnementen; detailhandelsdiensten op het gebied van een supermarkt; het ter beschikking stellen van een zogenaamd prikbord (ook digitaal) en communicatieapparatuur voor het plaatsen van boodschappen, mededelingen, oproepen, advertenties en aanbiedingen; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten.
Kl 36  Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en handel in onroerende goederen; intermediaire diensten met betrekking tot het afsluiten van financiële transacties aangaande van derden te betrekken diensten of producten; administratieve verwerking en beheer van voornoemde transacties; intermediaire diensten op het gebied van het leasen; intermediaire diensten bij het verhuren van onroerend goed; het bieden van de mogelijkheid tot sparen middels het verstrekken van bonussen, kortingen en andere dergelijke beloningen, ten doel hebbende de loyaliteit van klanten te stimuleren; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten.
Kl 38  Telecommunicatie en telefonie; diensten van een Internet access provider; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten.
Kl 39  Transport; bezorging, verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen; elektriciteits- en watervoorziening; transport en distributie van elektriciteit, gassen, water, vloeistoffen en vaste stoffen; reisreservering; verzorgen van reizen; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten..
Kl 41  Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten.
Kl 42  Onderzoek op wetenschappelijk of industrieel gebied; computerprogrammering; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten; informatie omtrent woninginrichting en wonen [binnenhuisarchitectuur].
Kl 43  Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; kinderopvang het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten; informatie omtrent het bereiden van voeding.
Kl 44  Medische verzorging; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; veterinaire en landbouwkundige diensten; gezondheidszorg; informatie omtrent gezondheidszorg; medische verzorging van baby's; informatie omtrent tuinieren; diensten van diëtisten in het kader van het verstrekken van informatie omtrent voeding en aan voeding gerelateerde producten (zogenaamde non-food producten); het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten.
Kl 45  Juridische diensten; babysitten; het verstrekken van informatie en advies op het gebied van de voornoemde diensten.

Class numbers (00 = to)

01 00 12 14 16 00 36 38 39 41 00 45

Publication date of the registration

01-04-2003

 Name and address of the holder

 

Woordmerkrecht naam DIRK


1951 NH Velsen-Noord,
Nederland

Name and address of the representative or correspondence address of the holder

NLO Shieldmark B.V.
New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Nederland

Word mark

DIRK

Class numbers and list of goods and services

Kl 3  Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.
Kl 5  Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.
Kl 9  Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Kl 11  Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en  waterleidingsapparaten en sanitaire installaties.
Kl 16  Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 21  Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 24  Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25  Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 28  Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Kl 29  Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Kl 30  Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten;meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
Kl 31  Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.
Kl 32  Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Kl 33  Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).
Kl 34  Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.
Kl 35  Detailhandelsdiensten van supermarkten; reclame en promotie; publiciteit; organisatie en uitvoering van publicitaire evenementen en het samenstellen en verzorgen van reclame-uitingen; organisatie en uitvoering van promotionele acties en activiteiten (verkooppromotie); voornoemde diensten al dan niet via internet.
Kl 36  Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Kl 39  Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

 

 

 

.